Vitajte na našom E-shope

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pokiaľ ste našim zákazníkom, nakupujete na e-shope alebo ste návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.
Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR.

Kto je správca?
Spoločnosť JK Family s.r.o. IČO: 53792661 , so sídlom: Ďačov 9, 082 71 Lipany, ktoráprevádzkuje www stránku www.estem.sk s e-shopom. Spracúvame osobné údaje ako
správca, to znamená, že určujeme ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dobu.

Kontaktné údaje
Pokiaľ nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť e-mailom na adresu knutova@estem.sk alebo nám zavolajte na tel. číslo +421 948 175 469.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

  • poskytovanie služieb a plnenie zmluvy:budeme spracovávať Vaše osobné údaje v
    rozsahu: e-mail, meno, tel. číslo a adresu, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
  • vedenie účtovníctva: Ak ste náš zákazník, potrebujeme vaše osobné (fakturačné)
    údaje, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových
    dokladov.

Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu nutnú k premlčaniu lehoty stanovenej zákonom, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu pre uchovanie týchto údajov alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií zabezpečenia. Osobné údaje našich zákazníkov sú uložené v zabezpečenej databáze.
Predanie osobných údajov tretím stranám je neprípustné.
K Vašim osobným údajom majú prístup naši vybraní zamestnanci.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďaľšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade budeme vyberať spoľahlivého spracovateľa, ktorý dbá na ochranu osobných údajov a používa primeraný stupeň ochrany týchto údajov.

Spracovanie dát mimo Európsku úniu:

  • Spracovanie osobných údajov je vykonávané na území Európskej únie.

Spracovanie osobných údajov mladších ako 16 rokov:

  • Nespracuvávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu na: knutova@estem.sk, obchod@estem.sk.

Máte právo na informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame. Toto právo plníme už touto samotnou informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Máte právo na prístup k informáciám. Preto nás môžete kontaktovať a zistiť aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Odpovieme Vám do 5. pracovných dní.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z posielania emailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie týchto správ).

Máte právo na prenesiteľnosť.

Ak by ste si chceli svoje osobné údaje preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.
Právo na výmaz (byť zabudnutý) je daľšie právo, ktoré môžete využiť. Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme minimálne 14 pracovných dní.V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom (napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom). V tomto prípade zmažeme všetky ostatné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete o tomto podozrení najprv kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť, a napraviť prípadné pochybenie.
Máte právo na odhlásenie sa zo zasielania emailov a obchodných informácií. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním krátkeho emailu.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o
bezpečnostných opatreniach, ktoré tieto údaje chránia (aby nebolo narušené ich zabezpečenie). Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkoch a vzťahoch s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vydané Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane.

Nákupný košík